Gratis downloads

Hier vindt u de actueelste catalogi, flyers, aanbiedingen, algemene voorwaarden, routebeschrijvingen, video’s etc. in formaten zoals PDF, CD-ISO (beknopte handleiding voor het branden van CD-ISO’s), WMV, AVI, Quicktime etc.
Deze kunt u downloaden en gebruiken, mits u onze gebruiksvoorwaarden naleeft.

TORWEGGE catalogi

[download_cat#1#format=1]

TORWEGGE flyers

[download_cat#2#format=1]

Algemene voorwaarden

[download_cat#4#format=1]

Gebruiksvoorwaarden voor downloads op torwegge.de:

Door de download van onze productgegevens (CAD, beeldmateriaal, catalogi, flyers etc.) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Bovendien gelden de volgende voorwaarden:

  • De ter beschikking gestelde CAD-gegevens, beelden, catalogi en flyers zijn en blijven eigendom van Räder Torwegge, Heinrich Torwegge GmbH & Co. KG (hierna TORWEGGE genoemd, zie: Impressum).
  • De overdracht aan derden is uitdrukkelijk verboden zonder expliciete toestemming van TORWEGGE. De bestanden en de daarin aanwezige technische gegevens mogen uitsluitend ten behoeve van de downloadende gebruiker en dienst bedrijf worden gebruikt.
  • Voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde CAD-gegevens, beeldmaterialen, catalogi en flyers stelt TORWEGGE zich niet aansprakelijk.
    TORWEGGE behoudt zich te allen tijde het recht voor om CAD-gegevens, beeldmaterialen, catalogi en flyers te wijzigen.

De gebruiksvoorwaarden werde opgesteld door: Impressum